بلوچ آلومینیوم مفتخر است سالها با تولید درب ،قوطی ،انواع پروفیل های اختصاصی درکنار باقی کارخانجات تولید پروفیل رقابتی بی نظیر داشته و در حال حاضر جز برترین ها در صحنه رقابت باشد

انواع سپری و قوطی

جنس آلومینیوم

مستحکم

زیبا و ظزیف

با کیفیت

برای خرید کلیک کنید