۰۵۴۳۳۴۴۸۲۹۴

۰۹۱۵۶۷۴۸۶۱۴

زاهدان – خیابان مصطفی خمینی – حدفاصل مصطفی خمینی ۱۳ و ۱۵

شهرک کارگاهی انتهای بلوار ابتکار

info@balouchaluminium.com