در مورد پروفیل آلومینیوم بلوچ آلومینیوم چه میدانید

بلوچ آلومینیوم در سال ۱۳۸۸ با تولید پروفیل های الومینیوم درجه یک و درجه دو شناخته شد

در کارخانه بلوچ الومینیوم بلت بصورت پیشرفته ساخته میشد و توسط دستگاه تبدیل به پروفیل های مورد نیاز میگردد

انواع پروفیل هایی که در بلوچ آلومینیوم ساخته می شود

  • شیشه خور
  • ریل
  • قوطی
  • کلیپس
  • محصولات اتصاصی