آرشیو برچسب های: صنایع وتولیدات بلوچ آلومینیوم

پروفیل آلومینیوم کلیپس

پروفیل آلومینیوم کلیپس تولید شده در کارخانه بلوچ آلومینیوم صنایع بلوچ آلومینیوم در سال ۱۳۸۹ تحت شماره ۲۹۸۱ در شهرستان زاهدان به ثبت رسیده است و با اخذ جوازتاسیس در تولید مقطع آلومینیومی به عنوان واحد منحصر به فرد تولید مقاطع آلومینیومی در منطقه جنوب شرق کشور می‌باشد و اعضای شرکت با ایجاد ساختمانها و تاسیسات […]

صنایع وتولیدات بلوچ آلومینیوم چیست؟در مورد کارخانه بلوچ آلومینیوم چه میدانید.

صنایع و تولیدات بلوچ آلومینیوم در سال ۱۳۸۹ تحت شماره ۴۹۸۱ در شهرستان زاهدان به ثبت رسیده است . صنایع وتولیدات بلوچ آلومینیوم با اخذ جواز تاسیس در تولید انواع مقطع آلومینیوم به عنوان منحصر به فردترین تولید کننده مقاطع آلومینیومی در منطقه جنوب شرق کشور شناخت شد. اعضای شرکت با ایجاد ساختمان و تاسیسات […]